Ամանորյա միջոցառում ուսանողների համար

Հայկական բժշկական ինստիտուտի ռեկտորատը՝ ուսանողանական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության հետ համատեղ կազմակերպում են միջոցառում ՙՙԱմանորին ընթառաջ՚՚ խորագրով, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 21-ին ժամը 18.00-ին Հայկական բժշկական ինստիտուտի առաջին հարկում: Սիրով հրավիրում ենք ՀԲԻ-ի բոլոր ուսանողներին: