Ատամների անատոմիա և մորֆոլոգիա

02.11.2023թ. «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա» առարկայի դասախոսության ժամին կազմակեպվել էր բաց դաս ՀԲԻ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի համար: Դասի ընթացքում տեսասահիկի կիրառմամբ ելույթ ունեցավ 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Քրիստինե Զաքարյանը, ում կողմից ներկայացվեց «Ատամների անատոմիա և մորֆոլոգիա» թեման: Լեկցիոն նյութը կազմված էր տարբեր՝ ամերիկյան և ռուսական գրականությունների հիմքով թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի դասախոս Կարինե Բաբկենի Պետրոսյանի հսկողությամբ: Դասին ներկ էին ՀԲԻ-ի Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Գ.Ա. Մկրտչյանը, ֆանտ ոմային կուրս առարկայի դասախոս Ն.Հ. Վարդանյանը: