Ատամների մասնավոր անատոմիա

Ատամների մասնավոր անատոմիա

208 խմբի  ուսանողուհի  Քրիստինե Զաքարյանը ներկայացրել է հետաքրքիր տեսասահաիկ օգտվելով «искусство моделирования и реставрации зубов» атлас-ից: Նյութը դիտելուց հետո ուսանողներ կատարում են   ատամների անատոմիական տեսքի վերականգնում ինչպես նաև նկարած մոդելի վրա ատամների կառուցվածքի վերականգնում իսկ դասախոս Կարինե Պետրոսյանը կատարում է ուսուցողական շտկումներ