ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

Կենսաքիմիա մաս 1

Կենսաքիմիա, մաս 2

Հյուսվածաբանության

Մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիա

Ախտաբանական Ֆիզիոլոգիա

Ընդհանուր վիրաբուժություն

Նյարդաբանություն

Օպերատիվ վիրաբուժություն2րդ մաս

Աչքի հիվանդություններ

Օրթոդոնտիա.օրթոդոնտիկ սարքեր

Մանկական թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Ֆթիզիատրիա.մասնավոր հարցեր

Ֆթիզիատրիայի հիմունքները

Ստոմատոլոգիական աշխատասենյակի կազմակերպումը և կահավորումը

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա

Բերանի խոռոչի մանրէաբանությունը,կենսաքիմիան և ֆիզիոլոգիան

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա.հիվանդի հետազոտություն

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա1ին մաս

Ռևմատոլոգիա

Դիմածնոտային շրջանի բորբոքային հիվանդություններ

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա

Տեղագրական անատոմիա և օպերատիվ վիրաբուժություն

Առողջապահության_կազմակերպում3

Առողջության_ցուցանիշներ3

Բազմաբաղադրիչ2

Բուժ,_ռազմ_Անատոմիա_1կուրս3

Կենսաբանական_վիճակագրություն_final_version

Կենսավիճակագրություն3

Մանկաբուժություն__ստոմ

Մաշկային_հիվանդություններ2

Մասնավոր_համաճարակաբանություն,_V_կուրս

Վեներական_հիվանդություններ2

Վիրաբուժական_ստոմատոլոգիա_և_դիմածնոտային_վիրաբուժություն1

Ֆարմակոլոգիա,_stom

Ֆարմակոլոգիա,_ստոմատոլոգիական,_I_կիսամյակ

Մասնավոր ախտաֆիզիոլոգիա

Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա

Ընդհանուր_համաճարակաբանություն

 Հոգեբուժություն

Մանկաբարձություն

Մանկաբուժություն

Մանկական վիրաբուժություն

Մասնավոր համաճարակաբանություն

Նյարդային հիվանդություների

Սիրտանոթային համակարգի հիվանդություներ

Վիրաբուժություն 2-րդ հատոր

Վիրաբուժություն 3-րդ հատոր

Ֆթիզիատրիայի հիմունքներ

Գաստրոէնտերոլոգիա

Գաստրոէնտերոլոգիա

Դաս IV ԷՍԳ

Դատական բժշկություն

էնդոկրինոլոգիա

Նյարդավիրաբուժություն

ՈՒռուցքաբանություն

Վիրաբուժական հիվանդություններ

Քիթ-կոկորդ-ականջաբան

Ռուսաց լեզվի դասեր: Ուսումնական ձեռնարկ բժշկական ուղվածությամբ ուսանողների համար (1-ին և 2-րդ կուրսի)