Կոնֆերանս ՀԲԻ-ում


Սիրելի ուսանողնե’ր, սույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի կունենա ՀԲԻ-ի ուսնողական գիտական ընկերության կոնֆերանսը՝ <<Աուտոիմուն հիվանդություններ>> թեմայով:

Բոլոր ցանկացողները գրանցվելու համար խնդրում ենք դիմել ՀԲԻ 3-րդ հարկ, 306 լսարան՝ ՈՒԳԸ նախագահ Անտոն Պողոսյանին ՝ Ժամը 14:00-15:00:

Սիրով սպասում ենք և ակնկալում Ձեր հետաքրքությունն ու անմիջական մասնակցությունը:

Հարգանքներով՝ գիտական գծով պրոռեկտոր Հ. Գ. Վահրադյան, ՈՒԳԸ նախագահ Անտոն Պողոսյան: