Հայտարարություն վարձավճարների վերաբերյալ

Հարգելի Հայկական բժշկական ինստիտուտի ուսանողներ
Ստեղծված իրավիճակը բազմաթիվ դժվարություններ է ստեղծել։ Ինստիտուտը իր գործունեությունը ապահովելու համար ունի որոշակի ֆինանսական պարտավորություններ
(դասախոսների աշխատավարձ,
վարձակալական վճարումներ, պետական տուրքեր և հարկային պարտավորություններ)։
Ուստի  խնդրում ենք Ձեզ գտնել հնարավորություն և իրականացնել Ձեր վճարումը այս 2019 – 2020 ուս. տարվա համար:

Վճարումները իրականացնել հետևյալ հասցեով

Հայէկոնոմբանկ (ՀԷԲ)  Էրեբունի-1 մասնաճյուղ
Հ/Հ 163318102510
Հայկական բժշկական ինստիտուտ
Խումբ N___________
Անուն հայրանուն ազգանուն: