ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հունիսի 10֊ին և 11֊ին  ժամը 12֊ին,Նորմալ անատոմիայի ամբիոնը կազմակերպում է նախաքննական կոնսուլտացիա՝ երկրորդ կուրսի ուսանողների համար։

Ցանկացողները կարող են մասնակցել։

Կոնսուլտացիան վարելու է ամբիոնի դասախոս Ա.Գ. Հարությունյանը։