ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

 

 

Տեղեկացնում ենք ՀԲԻ-ի բոլոր ուսանողներին, որ ցանկացած հարցով դիմեն համապատասխան ֆակուլտետների դեկաններին՝ միայն իրենց խմբերի ավագների միջոցով: Հարգանքներով՝ Հայկական բժշկական ինստիտուտ: