ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

 Հայաստանի Հանրապետություն, Ք. Երևան, Տիտոգրադյան 14  0087 ,(+37410) 45 19 23

armmedin@gmail.com

Ներքին հեռախոսահամարներ

Ռեկտորատ – 11
Բուժական ֆակուլտետի դեկանատ – 24
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանատ – 20
Մագիստրատուրա – 25
Գրադարան – 16
Ուսումնական մաս – 22
Հաշվապահություն – 14
  Կադրերի բաժին-15
Որակի ապահովման բաժին – 17
Դասախոսական – 23 կամ 21