ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ


Տիտոգրադյան 14  0087 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն(+37410) 45 19 23

ami@web.am
armmedin@gmail.com

Ներքին հեռախոսահամարներ

Ռեկտորատ – 11
Բուժական ֆակուլտետի դեկանատ – 24
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանատ – 20
Մագիստրատուրա – 25
Գրադարան – 16
Ուսումնական մաս – 22
Հաշվապահություն – 14
Որակի ապահովման բաժին – 17
Դասախոսական – 23 կամ 21