Հիմնադիրների խորհուրդ

ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հայկական   բժշկական ինստիտուտի կառավարման բարձրագույն մարմինը ինստիտուտի հիմնադիրների  խորհուրդն է, որի կազմի մեջ մտնում են հիմնադիր խորհրդի անդամները և ռեկտորը: Ինստիտուտի  գործունեությունը կառավարում  են ռեկտորը, պրոռեկտորները, դեկանները, մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավարները:

Հիմնադիրների խորհուրդն իրականացնում է վերահսկողությունը ինստիտուտի գործունեության նկատմամբ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

  1. Մուշեղ Ալֆրեդի Աստաբացյան- բ.գ.դ. դոցենտ, խորհրդի նախագահ, ռեկտոր
  2. Լևոն Գեղամի Ասատրյան -բ.գ.թ. դոցենտ
  3. Գագիկ Հովհաննեսի Մխոյան
  4. Լևոն Վլադիկի Անդրիասյան