Հիմնադիրների խորհուրդ

ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հայկական   բժշկական ինստիտուտի կառավարման բարձրագույն մարմինը ինստիտուտի հիմնադիրների  խորհուրդն է, որի կազմի մեջ մտնում են հիմնադիր խորհրդի անդամները և ռեկտորը: Ինստիտուտի  գործունեությունը կառավարում  են ռեկտորը, պրոռեկտորները, դեկանները:

Հիմնադիրների խորհուրդն իրականացնում է վերահսկողությունը ինստիտուտի գործունեության նկատմամբ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

  1. Գագիկ Հովհաննեսի Մխոյան, խորհրդի նախագահ, ռեկտոր
  2. Լևոն Գեղամի Ասատրյան -բ.գ.թ. դոցենտ,
  3. Մուշեղ Ալֆրեդի Աստաբացյան- բ.գ.դ. դոցենտ,
  4. Լևոն Վլադիկի Անդրիասյան