Մարգարիտա Հովհաննիսյանի

Հայկական բժշկական ինստիտուտը առաջնային է համարում գրադարանի համալրումը և ուսանողներին անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութերով ապահովումը։ Ելնելով այս առաջնահերթությունից՝ ՀԲԻ-ին խրախուսում է իր ՊԴԿ-ի դասագրքաստեղծ գործունեությունը։ Վերջերս լուսյ է տեսել ՀԲԻ-ի երիտասարդ դասախոս Մարգարիտա Հովհաննիսյանի հեղինակած Կենսաքիմիա առարկայի լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք Մ․ Հովհաննիսյանին և մեր ուսանողներին։
Կ․գ․թ․Մ․ Հովհաննիսյանը հանդիսանում է նաևՀ․ Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ, ավագ գիտաշխատող և Միջազգային նյարդագիտական ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Հեղինակ է 19 գիտական հոդվածի և 12 թեզիսի համահեղինակ։
Հիշեցնենք նաև, որ անցած տարեմուտին Մ․ Հովհաննիսյանը ՀՀԳԱԱ-ի 80-ամյակի կապակցությամբ պարգևատրվել է ԳԱԱ-ի նախագահի մեդալով։