ՈՒսանողական գիտական ընկերություն

 

 

 

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

Անուն ազգանուն հայրանուն

ֆակուլտետ
1.       Զոհրաբյան Լեւոն Ստոմատոլոգիա
2.       Դնոյան Գեւորգ ընդհանուր բժշկություն
3.       Գեւորգյան Կարինեի ընդհանուր բժշկություն
4.       Զաքարյան Լենա ընդհանուր բժշկություն

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍԱՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ


6-րդ Գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 20 ամյակաին


7-րդ Գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակաին