Ֆոկուս խմբային հանդիպում ՀԲԻ-ի դասախոսական կազմի հետ

Հարգելի՛ դասախոսներ, ուրբաթ օրը ժամը 20:00-ին տեղի կունենա առցանց հանդիպում ՀԲԻ-ի Ուսմասի պրոռեկտոր Ցողիկ Հարությունյանի, Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Անահիտ Անդրիասյանի և կենտրոնի անձնակազմի հետ: Քննարկվելու են առցանց ուսուցման գործընթացի հետ կապված հարցերը.

Որքանո՞վ արդյունավետ եք գնահատում առցանց ուսուցման պայմաններում Ձեր առարկայի ուսուցանումը:

Ի՞նչ նոր մեթոդներ և մոտեցում եք կիրառում նման ուսուցման պայմաններում: Նշեք մի քանիսը կամ մեկը այդ մեթոդներից:

Որքանո՞վ եք, ըստ Ձեզ, կարողանում մատուցել Ձեր առարկայի տեսական և գործնական գիտելիքները:

Որքանո՞վ եք կարողանում վերահսկել և ի՞նչպես կգնահատեք ուսանողների հաճախելիութունը:

Հարգանքներով Կրթության որակի ապահովման կենտրոն: