2022-2023 ուստարվա վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքները

Հայկական բժշկական ինստիտուտի դիմորդների ցանկ

Բոլոր  այն ուսանողները ովքեր ընդունվել են Հայկական բժշկական ինստիտուտի 1-ին կուրս, ներկայանալ օգոստոսի 10-ին  ժամը 12-ին , իրենց հետ բերելով

1. Ատեստատի բնօրինակ

  2.  Անձնագիր և սոց քարտի  պատճեն

3. Ծննդյան վկայականի պատճեն

3.3×4 չափի 6 լուսանկար