9-րդ ուսանողական գիտաժողով Հայկական բժշկական ինստիտուտում

Հայկական բժշկական ինստիտուտի հերթական ուսանողական գիտաժողովը տեղի է ունենալու 2019 թ-ի ապրիլի 26-ին, որին կարող են մասնակցել ՀԲԻ-ի տեսական և կլինիկական ամբիոնների ուսանողները, ինչպես նաև ուսանողներ այլ բժշկական բուհերից:

Ուսանողական գիտաժողովի թեման է «Բժշկագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները»:

Զեկուցման թեզիսների ներկայացման կարգը.

  • Զեկուցման մեջ պետք է ներառվեն հետևյալ բաժինները՝ հետազոտության նպատակը, մեթոդները, հետազոտության արդյունքներն ու եզրահանգումները
  • Զեկուցումը ներկայացնել հայերեն լեզվով, կարճ ամփոփումը՝ անգլերեն: Զեկուցման տևողությունը 10 րոպե
  • Ցուցադրական նյութերը պետք է ներկայացնել power point –ով
  • Թեզիսը ներկայացնել հայերեն լեզվով՝ 1 տպագրական էջի սահմաններում, տպագրված և էլեկտրոնային տարբերակով  (MS WORD), տառատեսակը  12, միջտողային հեռավորությունը 1.5, սահմանները բոլոր կողմերից 2սմ.
  • Թեզիսների վերնագիրը տպագրել մեծատառերով, հեղինակի անունը, ազգանունը, բուհը, ամբիոնը, գիտական ղեկավարի անուն ազգանունը և կոչումը նշել վերնագրի տակ փոքրատառերով
  • Նյութի վերջում պետք է ներկայացնել ղեկավարի և հեղինակի հեռախոսահամարը և էլ. հասցեն

Զեկուցման թեզիսների ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019 թվականի ապրիլի 25-ը:

Նյութերը ներկայացնել Հայկական Բժշկական Ինստիտուտի (կենտրոնական մասնաշենք՝  Տիտոգրադյան 14)  ընդունարան՝ Աննա Պողոսյանին (էլ.հասցե armmedin@gmail.com   հեռ.  010 45-19-23)

 

ՀԲԻ գիտական գծով պրոռեկտոր, կ.գ.դ., պրոֆեսոր`                      Հ. Գ. ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ