Քննարկվեցին առցանց կրթության որակի ապահովման խնդիրները

Ապրիլի 6ին Հայկական բժշկական ինստիտուտի Ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ց. Գ. Հարությունյանը և ինստիտուտի ՈԱԿ ղեկավար Ա. Է. Մելիքսեթյանը մասնակցեցին ՄԿՈԱԱԿ ՊՈԱԿի կողմից կազմակերպված հեռավար քննարկմանը, որի ընթացքում անդրադարձ եղավ առցանց կրթության որակի ապահովման խնդիրներին: