Գիտական խորհուրդ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Բուհի գիտական խորհուրդը գործում է ՀՀ կրթության ոլորտի օրենսդրական փաստաթղթերի եւ բուհի գիտական խորհրդի կանոնակարգի համաձայն: Գիտական խորհրդի նախագահն է հանդիսանում խնստիտուտի ռեկտորը: Գործունեությունը կատարվում է ինստիտուտի ռեկտորի հրամանի եւ կանոնադրության հիման վրա: Լիազորություների ժամկետը 5 տարի է: Խորհրդի նիստերը համարվում են իրավազոր, եթե դրանց մասնակցում են խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը:

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

 

 Ա.Հ.Ա.

ՊԱՇՏՈՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

1.  Լ. Գ.  Ասատրյան  նախագահ, ռեկտոր, բ.գ.թ. դոցենտ
2. Լ. Ս. Ոսկանյան քարտուղար, բ.գ.թ դոցենտ
3. Ա. Ա. Նավասարդյան պրոռեկտոր կլինիկական գծով
4. Ց. Գ. Հարությունյան պրոռեկտոր ուսումնական գծով
5. Ն. Մ. Աբրահամյան ստոմ.մագիստրատուրայի գծով ղեկավար
6. Յու. Լ. Ջհանգիրյան բուժ.ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ դոցենտ
7. Կ. Ա. Կարակյան ստոմ. ֆակուլտետի դեկան
8. Ս. Հ. Սուքիասյան ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ. պրոֆեսոր
9. Մ. Ա. Աստաբացյան ռեկտոր, բ.գ.դ. դոցենտ
10. Գ.Ս. Կարապետյան ամբիոնի դասախոս, բ.գ.թ.
11. Կ. Ռ. Քամալյան ամբիոնի դասախոս, բ.գ.թ.
12.  Ե. Գ.Պարոնիկյան ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ. պրոֆեսոր
13. Մ. Ա. Մանուշակյան ք.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ
14. Ա.Հ. Իսախանյան Ք.գ.թ դոցենտ
15. Գ. Ա. Գևորգյան ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ. պրոֆեսոր
16. Ս. Մ. Մինասյան ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ. պրոֆեսոր
17. Ն. Վ. Սարգսյան կ.գ.թ.ամբիոնի դոցենտ
18. Ծ. Ի. Ադամյան կ.գ.թ.ամբիոնի դոցենտ
19. Լ. Ա. Բաբայան ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ. դոցենտ
20. Է. Ս. Հակոբջանյան բ.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ
21. Դ. Գ. Մելիքսեթյան բ.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ
22. Գ. Գ. Աղաբեկյան բ.գ.դ. ամբիոնի դոցենտ
23. Հ. Ռ. Մարտիկյան ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ. դոցենտ
24. Գ. Գ. Մելիք Անդրեասյան բ.գ.դ. ամբիոնի պրոֆեսոր
25. Լ. Գ. Աթանեսյան բ.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ
26. Մ. Յա. Թադևոսյան բ.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ
27. Ա. Ս. Թադևոսյան բ.գ.դ. ամբիոնի պրոֆեսոր
28. Ա. Ն. Հովսեփյան ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.
29. Հ. Մ. Անդրիասյան ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ. դոցենտ
30. Մ. Ս. Եղունյան բ.գ.դ. ամբիոնի պրոֆեսոր
31. Մ. Շատախյան բ.գ.դ. ամբիոնի դասախոս
32. Ա. Հ. Մարտիրոսյան բ.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ
33. Ն.Վ. Գևորգյան գլխավոր հաշվապահ
34. Հ. Սևոյան ուսխորհրդի նախագահ
35. Լ. Զոհրաբյան ստոմ.մագիստրատուրայի ուսանող
36. Ա. Բադալյան 3-րդ կուրս ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ
37. Գ. Դռնոյան 3-րդ կուրս բուժական ֆակուլտետ