Գիտական սեմինար ՀԲԻ-ում

   Դեկտեմբերի 17֊ին և 18֊ին տեղի ունեցավ գիտական սեմինար, որում ուսանողները ներկայացրեցին հետևյալ թեմաները.

  1. <<Հիպոպլազիա>>
  2. <<Չձևավորված արմատներով մշտական ատամների էնդոդոնտիկ բուժում>>
  3. <<Աբսցես ֆլեգմոնա։ Ենթածնոտային շրջան>>
  4. <<Պերիոդոնտիտ։ Վիրաբուժական բուժման եղանակները>>
  5. <<Պրեմեդիկացիա։ Ինտոքսիկացիա>>
  6. <<Ալցհեյմերի հիվանդություն>>
  7. <<Անէնցեֆալիա>>
  8. <<Ցիրկադիան ռիթմերի և ժամանակային գեների դերը տարիքի հետ կապված պաթոլոգիաների զարգացման ժամանակ>>:

        Սեմինարն անցավ շատ ակտիվ քննարկումների, հարց ու պատասխանի մթնոլորտում, շատ կարևոր էր սեմինարին մասնակից մասնագետների դրական արձագանքը՝ ուսանողների կողմից թեմաների ներկայացման հետ կապված:Իսկ միջոցառման ավարտին կատարած աշխատանքների համար ուսանողները ստացան պատվոգրեր և անակնկալ նվերներ:                        Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին՝ ՀԲԻ-ի ռեկտորատ և ՈՒԽ: