Կարիեսի հետքերով

Հայկական բժշկական ինստիտուտի , Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 313 խմբի ուսանողները կատարել էին հետազոտական աշխատանք “Կարիեսի հետքերով” խորագրով։ Ուսանողները թվով 20 բժիշներից վերցրել էին հարցազրույց կապված կարիեսային խոռոչների մշակման և լցավորման առանձնահատկությունների, ժամանակակից կոմպոզիտային լցանյութերի, ադհեզիվ համակարգի մասին և հավաքելով բոլոր տվյալները այսօր ներկայացրեցին մեզ։

Շնորհակալություն ենք հայտնում ամբողջ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին և հետազոտական աշխատանքի ղեկավար դասախոս Լ. Ս. Չոբանյանի