Հայկական   Բժշկական   Ինստիտուտի   <<Հայոց լեզվի  և  օտար  լեզուների>>  ամբիոնը կազմակերպում  է <<Հոգևոր  Հայաստան>> խորագրով  ներկայացում

Հայկական   Բժշկական   Ինստիտուտի   <<Հայոց լեզվի  և  օտար  լեզուների>>  ամբիոնը կազմակերպում  է   <<Հոգևոր  Հայաստան>>  խորագրով   ներկայացում,  որը  տեղի   կունենա  մայիսի  21-ին  ժամը  1200-ին՝  5-րդ   հարկ  1-ին  լսարանում: