ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ ուսանողներ, հիմք ընդունելով ԿԳՄՍ նախարար Ա. Հարությունյանի հոկտեմբերի 14-ի հմ. ԱԹ/04/24001-2020 գրությունը և ելնելով Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող ներկա իրավիճակից՝ ՀԲԻ-ում կընթանան հիմնականում մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող առցանց դասընթացներ:

Բարձր՝ 4-7-րդ կուրսերի ուսանողների ցիկլային պարապմունքները կշարունակվեն առկա՝ համապատասխան կլինիկական բազաներում:

Հարգանքներով՝ Ուսմաս: