ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայկական բժշկական ինստիտուտը (ՀԲԻ-ի) հայտարարում է մրցույթ Նորմալ ֆիզիոլոգիայի, մարդու անատոմիայի, տեղագրական անատոմիայի և հյուսվածաբանության ամբիոնի վարիչի և դասախոսների թափուր տեղերի համար։

Պաշտոններին կարող են հավակնել  բարձրագույն կրթության, գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ ունեցող անձինք, ովքեր ունեն գիտական աստիճան կամ կոչում։

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլ․ հասցեին՝ <armmedin@gmail.com մինչև ապրիլի 19-ը։