ՀԲԻ-ի դասախոսների և ուսանողների այցելությունը Առողջապահություն Եվ Դեղագործություն EXPO 2022։