ՀԲԻ-ի վերջին լուծարքային (լիկվիդացիոն) փուլ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԲԻ-ի խորհրդի հատուկ որոշմամբ բացառության կարգով կազմակերպվում է վերջին լուծարքային (լիկվիդացիոն) փուլը:

 28-09.2020-03.10.2020

 Առարկայական պարտք ունեցող ուսանողներին առաջարկվում է  պարտքերը մարել նշված ժամանակահատվածում:

 

ՀԲԻ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏ