Հեռավար դասերը շարունակվում են

Հայկական բժշկական ինստիտուտում ակտիվորեն և բավական արդյունավետ կերպով արդեն շուրջ մեկ ամիս է ընթանում է հեռավար ուսումնական գործընթացը: Արդյունավետ քննարկումների մթնոլորտում է ընթանում հատկապես կլինիկական մի շարք առարկաների ուսուցումը: Ներկայացնում ենք Բուժական ֆակուլտետ մագիստրատուրա 1ին կուրսում դասավանդվող <<Պոլիկլինիկական թերապիա>> առարկայի հեռավար դասընթացից լուսանկարներ, դասախոս՝ Ոսկանյան Լուսինե:

Ներկայացնում ենք նաև Բուժական ֆակուլտետ մագիստրատուրա 1ին կուրսում դասավանդվող << Սեքսոպաթոլոգիա>> առարկայի հեռավար դասընթացից նկարներ,դասախոս՝ Սուսաննա Իվանյան:

Հեռավար դասեր են ընթանում նաև մյուս կուրսերում: Այսպես, 2րդ կուրս, <<Հյուսվածքաբանություն>> առարկայի հեռավար դասը, դասախոս Հակոբջանյան Էվելինա:

 

 

 

 

 

 

2րդ կուրս, <<Հյուսվածքաբանություն>> առարկայի հեռավար դասը, դասախոս Մելիքսեթյան Դոնարա:

 

 

 

 

 

 

 

2րդ կուրս, <<Նորմալ անատոմիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց, դասախոս՝ Անահիտ Անդրիասյան:

        

 

2րդ կուրս, <<Նորմալ անատոմիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց, դասախոս՝ Անահիտ Հարությունյան:

 

3րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց,դասախոս՝ Պետրոսյան Կարինե:

3րդ կուրս, բուժական ֆակուլտետ, <<Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց,դասախոս՝ Իվանյան Սուսաննա:

3րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց,դասախոս՝ Ստեփան

Սարգսյան:

 

 

 

 

 

 

 

3րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Ախտաբանական անատոմիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց,դասախոս՝ Մելիքսեթյան Դոնարա:

 

 

 

 

 

 

 

4րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց,դասախոս՝ Դավթյան Լաուրա:

3րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա>> առարկայի հեռավար դասընթաց՝ դասախոս Հովնիկյան Մարիամ:

3րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա>> առարկայի հեռավար դասընթաց՝ դասախոս Միրզոյան Իզաբելլա:

 

 

 

 

 

3րդ կուրս, բուժական ֆակուլտետ, <<Մանրէաբանություն>> առարկայի հեռավար դասընթաց,դասախոս՝ Իվանյան Սուսաննա:

    

4րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Ընդհանուր հիգիենա>> առարկայի դասընթաց, դասախոս՝ Ջհանգիրյան Յուրի:

5-րդ կուրս, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, <<Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա>> առարկայի հեռավար դասընթաց, դասախոս՝ Կարապետյան Գամլետ: