Հեռավար դասերի վերաբերյալ հայտարարություն՝ 4,5 և մագիստրատուրայի ուսանողների համար

Ուշադրություն !!!
Սիրելի 4-ից – 5-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայում սովորող ուսանողներ ցիկլային ձևաչափով հեռավար կրթության աշխատանքներն ավարտվել են, ուստի 13.04.2020թ-ից դասապրոցեսներին պատշաճ կարգով միանալու նպատակով կապ հաստատեք համապատասխան ֆակուլտետի դեկանի հետ և ստացեք դասացուցակները:
Ամբողջ ուսումնական պրոցեսը վերահսկվելու է ՀԲԻ ուսումնական մասի կողմից, արդույնքները և հաճախումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվելու է ՀԲԻ ռեկտորին: