Հերթական հետաքրքիր և ուսուցողական դասը ՀԲԻ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում

Հերթական ուսուցողական և բովանդակալից մասնագիտական դասը Հայկական բժշկական ինստիտուտի

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողերի մոտ:

Ստոմատոլագիական ֆակուլտետի դասախոս Կարինե Բաբկենի Պետրոսյանը, ով նաև հանդիսանում է ՀԲԻ-ի լավագույն շրջանավարտներից, այժմ դասավանդելով ՀԲԻ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում, այն դասախոսներից է, ով միշտ յուրահատուկ և հետաքրքրաշարժ ձևով է անցկացնում իր դասաժամերը: Հերթական դասը <<Ատամների սպիտակեցման գործընթացի փուլերը>> թեմայով էր: Ուսանողները շատ ակտիվ մանսակցում էին դասաժամին, քննարկում  և մատչելի կերպով ներկայացնում իրենց գիտելիքները: