ՄԱՐԻԱՄ ՔՈԼՈԶՅԱՆ

ՄԱՐԻԱՄ ՔՈԼՈԶՅԱՆ

2020թ. Մարիամը, ավարտելով Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը, եկավ Հայկական բժշկական ինստիտուտ, իմանալով, որ այստեղ, թեեւ մասնավոր բուհ լինելուն, կա անվճար սովորելու հնարավորություն:

«Իմ ընկերուհուց, ով եւս սովորում է ՀԲԻ-ում, տե­ղեկացա, որ առաջին հայտով ՀԲԻ դիմելու եւ բարձր բալերով ընդունվելու դեպքում, հնարավոր է սովորել անվճար: Ուստի ջանք ու եռանդ չէի խնայում եւ պա­րապում էի այդ հնարավորությունից օգտվելու հա­մար»,- պատմում է Մարիամ Քոլոզյանը:

Այսօր Մարիամը սովորում է ՀԲԻ-ի բուժական ֆա­կուլտետի 2-րդ կուրսում, անվճար հիմունքներով: «Ստացվեց այնպես, որ կորոնավիրուսային համա- վարակով պայմանավորված ընդունելության քննու­թյուն հանձնեցի միայն կենսաբանություն առարկա­յից եւ հավաքելով 19,5 միավոր, ընդունվեցի Հայկա­կան բժշկական ինստիտուտ եւ անվճար: Դա մեծ ու­րախություն էր եւ իմ, եւ մեր ընտանիքի համար»,- պատմում է Մարիամը:

Արդեն 2 տարի է, ինչ նա սովորում է գերազանց: «Խնդիրը միայն ընդունվելը չէ, պետք է նաեւ գերազանց սովորել: Իսկ դա բժշ­կական բուհում այնքան էլ հեշտ չէ»,- խոստովանում է Մարիամը:

Սակայն իրեն բնորոշ աշխատասիրու­թյան եւ նպատակասլացության շնոր­հիվ դա նրան հաջողվում է:

Մարիամը գերազանց է սովորում նա­եւ լավ բժիշկ դառնալու համար: «Անհ­նար է լավ բժիշկ դառնալ առանց հա­րուստ գիտելիքների»,- այս համոզումն ունի նա:

Ուստի այսօր էլ ապագա բժիշկը ջանասիրաբար սովորում է, որպեսզի հնարավորինս շատ

գիտելիքներ ձեռք բերի: «Հայկական բժշկական ինստիտուտում մթնոլորտը շատ լավն է, ունենք հրաշ­ալի դասախոսներ, ովքեր պատրաստակամ մեզ գի­տելիքներ են փոխանցում: Մնում է լինել   պարտաճա­նաչ եւ սովորելու ցանկու­թյուն ունենալ»,- ասում է Մարիամը:

Իսկ թե ո՞ր առարկաներն է ամենաշատը սիրում,հարցիս, ի պա­տասխան, ասում է.

«Բոլորն էլ հե­տաքրքիր են ու պետքական լավ բժիշկ լինելու հա­մար: Բայց ամե­նաշատը սիրում եմ անատոմիա, հյուս­վածաբանություն, կենսաքիմիա»:

Թեեւ Մարիամը հստակ չի որոշել բուհն ավարտե­լուց հետո ինչ նեղ մասնագետ է դառ­նալու, բայց իր հա­մար հստակեցրել է մի բան  ինչ մաս­նագետ էլ դառնա, միմիայն լավը:

Հարցիս, թե ինչպիսի՞ն է պատկերացնում իրեն տարիներ անց որպես բժիշկ, պատաս­խանում է. «Եվ գիտելիքներով հարուստ ու բանիմաց, եւ հոգատար հիվանդի նկատմամբ, եւ հիվանդին հոգեբանորեն հասկացող ու աջակցող»:

Այդպիսի բժիշկների Մարիամը հանդի­պել է «էրեբունի» բժշկական կենտրո­նում պրակտիկաների գնալիս: Ուստի նրա երազանքներից մեկն էլ նրանց նման բժիշկ դառնալն է:

Դպրոցական տարիներին Մարիամը ցանկանում էր դառնալ կենսաբանու­թյան ուսուցչուհի, հետո սկսեց դուր գալ դիզայների աշխատանքը (Մարիամը սիրում է նկա­րել): Սակայն ավարտական դասարանում որոշեց ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որով առավե­լագույնը օգտակար կլինի մարդկանց: Բժշկի մաս­նագիտությունն ընտրելը ողջունեց նաեւ հայրը: Դասերից ազատ ժամանակ այսօր էլ Մարիամը սի­րում է նկարել, կարել: «Այդպիսով մի տեսակ լիցքա­թափվում եմ, հանգստանում»,- ասում է նա:

Մարիամ Քոլոզյանը մի քանի նպատակ ունի’ լավ բժիշկ դառնալ, հասարակությանը պիտանի

մարդ լի­նել եւ լավ   ընտանիք կազմել:

Ցանկանք, որ նրա բոլոր նպատակներն իրագործ­վեն:

 

Լուսինե Ոսկանյան