Ուսանողական գիտական ընկերությունը ՀԲԻ-ում

Ուսանողական   գիտական   ընկերությունը  ՀԲԻ-ում

Ուսանողական   գիտական   փորձարարական , ինչպես նաև  ռեֆերատիվ  աշխատանքները  նպաստում են  ապագա բժշկի  ստեղծագործական  մտածողության ձևավորմանը,  ինչպես   նաև   մշակում  է  աշխատասիրության, միտքը  անկաշկանդ հասանելի  ձևով   ներկայացնելու  կարողություն: Հենց  այս շեշտադրմամբ  ՀԲԻ-ում ստեղծվել  ու   գործում  է  շուրջ  30  տարվա   ուսանողական  գիտական  ընկերությունը §ՈՒԳ¦:

Ուսանողական  գիտական  ընկերությունը  ՀԲԻ-ում   ուսանողներին   միավորող  կառույց  է:

Իր   նպատակների  ու  խնդիրների  իրականացման  նպատակով  համագործակցում  է ՀԲԻ-ի գիտական  խորհրդի  և այլ  մամիների  հետ:  Ընկերության գլխավոր  նպատակն է  նպաստել  ՀԲԻ-ի ուսանողական  գիտական,  հետազոտական,  ստեղծագորական  գործունեությանը: 2023թ. մայիսին  նախատեսվում է իրականացնել ՀԲԻ-ի  միջբուհական 10-րդ ուսանողական գիտաժողով, նվիրված պրոֆեսոր Լևոն Հրանտի Անդիրասյանի հիշատակին: ՀԲԻ-ում   ՈՒԳ-ի  խնդիրներն են նաև  կազմակերպել և իրականացնել սեմինարներ, դասախոսություններ  և  այլ  գիտակրթական  ուղղվածություն  ունեցող   միջոցառումներ: