Հայկական բժշկական ինստիտուտում տեղի ունեցավ գիտական սեմինար «Ստոմատոլոգիան և նրա արդի խնդիրները» թեմայով:

Հայկական բժշկական ինստիտուտում տեղի ունեցավ գիտական սեմինար «Ստոմատոլոգիան և նրա արդի խնդիրները» թեմայով: