Այցելություն << Կարեն-դենտալ>> լաբարատորի

Նոյեմբերի  4-ին  Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դասախոսների ղեկավարությամբ՝

Պետրոսյան  Կարինե Բաբկենի

Վարդանյան Նվեր Հովիկի

Իսկանդարյան Զարուհի  Արմենի

Կազմակերպվեց  ուսումնական- ճանաչողական այց Կարեն-դենտալ լատարաբորիա։

Որտեղ ուսանողները ծանոթացան  նորագույն  նյութերի և տեխնոլոգիաների հետ։

Նյութագիտություն (օրթ․ ստոմ)-ժամանակակից նյութեր և նրանց կիրառման ոլորտը և մեթոդները։

Բացի առարկայական  տեսական ինֆորմացիայից  նաև ստացան թեորետիկ   գիտելիք –ինֆորմացիա, որոնք կիրառվում են ժամանակակից պրակտիկայում։ Որը մանրակրկիտ կերպով ներկայացվեց  լաբարատորիայի աշխատակիցների և հիմնադրի տնօրեն  Կարեն Կարապետյանի կողմից։

Շնորհակալություն ենք հայտնում << Կարեն-դենտալ>> լաբարատորիայի տնօրինությանը և անձնակազմին ժամանակ տրամադրելու , ինֆորմացիայի և ջերմ հյուրընկալելու համար:

Շնորհակալություն ենք հայտնում  2-րդ կուրսի, 210 խմբի  ուսանող  Սամվել Գաբոյանին կազմակերպչական հարցերում օգնելու համար:

Այցը իրականացվել է Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Գոհար Արտաշեսովնայի ուղեկցությամբ: